תקנונים

תקנון העמותה

תקנון איגוד הסטודנטים.ות, המאושר על ידי רשם העמותות הישראלי.

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל