שקיפות

פרוטוקולים

כחלק מערך השקיפות והרצון שלנו לערב את הסטודנטים.ות בעשייה השוטפת של האיגוד, במידה ואת.ה מעוניין.ת בפרוטוקול מאחת הישיבות, יש לפנות ליושב ראש האיגוד, במייל: [email protected]

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל