מפגשי עורך דין אפריל-מאי 2024

חדשות ועדכונים » מפגשי עורך דין אפריל-מאי 2024
14/04/24

תאריכי עורך דין בשעות 13:00-14:00:
17.4 – בקמפוס אדריכלות
30.4- בקמפוס המרכזי, קומה 2-, חדר 2050

7.5- בקמפוס המרכזי, קומה 2-, חדר 2050
16.5- בשלוחה החרדית
19.5- בקמפוס המרכזי, קומה 2-, חדר 2050

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל