מילואים

מילואים

מילואים - מלחמת חרבות ברזל

סטודנטים.ות המבקשים.ות לקבל התאמות ולממש זכאותם.ן בגין שירותם.ן במילואים, יפנו למשרד דקאנט הסטודנטים.ות לרכזת המילואים באמצעות טופס מקוון.

במהלך תשפ"ד למשך כל תקופת הלחימה ב"חרבות ברזל" וככל שיהיו סטודנטים.ות בשירות מילואים פעיל, ימונו בנוסף לרכזת המילואים בדקאנט, רכזים.ות אקדמיים במחלקות האקדמיות, אשר יפעלו בתיאום איתה למתן מענה פרטני עבור כל סטודנט וסטודנטית בהתאם לנסיבות הייחודיות להם.ן.

רכזת מילואים במשרד הדקאנט:
גב' איידן נפתלי, טלפון: 02-5893269 מייל: [email protected]

האקדמיה מבטיחה כי יעשה הכל בכדי שהשיבה ללימודים תהיה עבורכם.ן פשוטה וקלה ככל הניתן, ומקיימת חבילת סיוע הכוללת:

• מענק כספי בסך 1,000 ש"ח לכל סטודנט.ית הנקרא.ת לשירות מילואים פעיל החל מה 7.10 ולמשך 7 ימים ומעלה. על מנת לקבל את המענק תתבקשו להגיש פנייה דרך אורביט לייב.

• אפשרות להגשת בקשה מאוחרת למלגת שכר לימוד הניתנת בהתאם למצב הסוציו -אקונומי. סטודנט.ית המשרת במילואים המעונין.ת להגיש בקשה ייצור קשר עם איידן נפתלי דרך המייל: [email protected]

• זיכוי מלא עבור שכר הדירה והחיובים הקבועים עבור צריכות (מים, חשמל ומיזוג), למתגוררים.ות במעונות אגרון, בגין חודשים אוקטובר – דצמבר. בצלאל תישא בעלויות הארנונה בחודשים אלה (פטור מלא משכר דירה והוצאות נלוות).

• ליווי ותמיכה רגשית מסובסדים – יש לפנות לליאורה טס: [email protected]

• סל התאמות וחונכויות אישיות בהתאם לצורך.

לקריאה רחבה יותר הנוגעת ב"זכויות והתאמות לסטודנטים.ות המשרתים.ות במילואים ובני.ות זוג של משרתי.ות מילואים" –מתווה חזרה ללימודים למשרתים.ות במילואים. האקדמיה מתחייבת לעשות ככל שביכולתם על מנת לאפשר לכולכם.ן לסיים את השנה האקדמית בהצלחה!


מילואים - חשוב לדעת

 1. חייל.ת מילואים שהתקבל.ה כסטודנט.ית מן המניין או כסטודנט.ית שלא מן המניין בבצלאל, חייב.ת להודיע על כך ליחידתו, וכן על כל שינוי שחל במצבו.ה האישי.
 2. על כל סטודנט.ית (חייל.ת מילואים) לצרף אישור רשמי של בצלאל המעיד על היותו.ה סטודנט.ית ולשולחו ליחידה, כדי שלא ייקרא לשירות מילואים פעיל במשך תקופת הלימודים.
 3. על סמך אישור זה תציין היחידה בתדפיס האישי של חייל.ת המילואים בעמודת "הגבלות קריאה" את היות.ה החייל.ת סטודנט.ית במוסד להשכלה גבוהה.
 4. הרישום נועד לסייע בתכנון קריאתו.ה של הסטודנט.ית לשרות במשך שנות הלימודים השוטפות בהתאם לסייגים של ההוראות.
 5. סטודנט.ית שת.ייקרא לשירות מילואים פעיל ויציאתו.ה לשירות עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו.ה רשאי.ת להגיש בקשה לדחיית שירותו.ה הפעיל, לקיצורו או לביטולו (ולת"ם).
 6. סטודנט.ית המגיש.ה טופס בקשה לדחיית שירות באמצעות דקנאט הסטודנטים.ות, עליו.ה לצלם את הצו שקיבל.ה ולצרפו לטופס הולת"ם חתום ומלא על-ידו.ה ועל-ידי מזכירות מחלקתו.ה והוא.היא יועבר עם המלצת הדקנית אל הוועדה לתיאום שירות מילואים.
 7. יש להגיש את טופס הולת"ם מיד עם קבלת הצו ולא יאוחר משבוע מיום קבלתו. בקשות ולת"ם ניתן להגיש לתקופת שירות של 6 ימים ויותר. על הבקשה להגיע לולת"ם לפחות 30 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים.
  טפסים להורדה נמצאים  באתר ולת"ם וניתן לקבלם במשרד דקנאט הסטודנטים.ות. 
  לאחר קבלת תשובת הוועדה ניתן לערער על החלטתה תוך 7 ימים מיום הדיון. את הערעור ניתן להגיש באמצעות משרד דקנית הסטודנטים.ות.
  האקדמיה עושה כל שביכולתה ופועלת בהתאם, בחסות המועצה להשכלה גבוהה, ובהתאם לאמנה שנחתמה בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין התאחדות הסטודנטים.ות הארצית. האמנה עוסקת במתן שירותים מיוחדים לסטודנטים.ות המשרתים.ות במילואים, על-מנת להבטיח שסטודנטים.ות אלה, הנושאים.ות בנטל הביטחון, לא יינזקו בלימודיהם.ן.

טפסים להורדה

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל