שעות משרד איגוד הסטודנטים.ות

חדשות ועדכונים » שעות משרד איגוד הסטודנטים.ות
22/10/23

האיגוד נמצא בקומה 2-, חדר 2050

שעות פעילות המשרד:

שני: 13:00-15:00
שלישי: 13:00-15:00
רביעי: 12:00-14:00
חמישי: 13:00-15:00

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל