זכויות ציונים

זכויות ציונים

תוך כמה זמן אני אמור.ה לקבל ציון?

בקורס מעשי
שבועיים מסיום הקורס.
בתרבות חזותית וחומרית

עבודת סמינר – עד 6 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.

עבודת פרו סמינר – עד 4 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.

מטלות אחרות – עד 3 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.

עבודת סמינר
עד 6 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.
עבודת פרו סמינר
עד 4 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.
מטלות אחרות
עד 3 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע.

כיצד מגישים ערעור על ציון?

אתם.ן רשאים.ות לערער על ציון והערכה על גבי טופס ערעור שיינתן במזכירות המחלקה, תוך שבועיים מיום פרסום הציון.

הערעור יעלה לדיון בוועדת ערעורים ותשובת הוועדה תינתן תוך חודש מיום הגשת הערעור על ידי הסטודנט.ית.

איפה אני יכול.ה לראות את הציונים?

סטודנטים.ות חדשים.ות? או לא יודעים.ות איפה אתם.ן יכולים.ות לראות את הציונים? באפליקציית בצלאל, באזור האישי באורביט לייב, או על ידי הפקת גיליון ציונים.

האם אני יכול.ה לערער או לראות במה טעיתי?

כמובן, ניתן לראות את מחברת הבחינה כאשר מגישים ערעור על הציון. קבלת הערות או קבלת תשובות שגויות מהבחינה, ללא הגשת ערעור, מותנית לשיקול דעתו של המרצה.

מרגישים.ות שנעשה לכם.ן עוול או שמשהו לא כשורה? מוזמנים לפנות אלינו במייל: [email protected]

Scroll to Top

התחברות

התחברות לחברי איגוד

*סטודנטים.ות הלומדים.ות תואר ראשון/שני מקבלים.ות
אוטומטית את פרטי ההתחברות למייל